it-swarm-vi.com

Nếu tôi cần mã hóa HTTPS / SSL trên trang web của mình, tôi có nhận được chứng chỉ từ ai không?

Nếu tôi cần mã hóa HTTPS/SSL trên trang web của mình, tôi có nhận được chứng chỉ từ ai không? Là một số nhà cung cấp chứng chỉ SSL tốt hơn so với những người khác? Nếu vậy, tại sao?

16
Chris W. Rea

Nếu giá là mối quan tâm chính của bạn thì có lẽ nó không thành vấn đề. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng một số thương hiệu được tin tưởng hơn những thương hiệu khác, ví dụ: Verisign nổi tiếng hơn Comodo, vì vậy người dùng của bạn có thể thoải mái hơn nếu bạn đi với Verisign.

4
plntxt

Chúng tôi đã thấy rằng Google có các tín hiệu "tin cậy" khác nhau trong cách xếp hạng các trang. Một trong những điều này là công nghệ của bạn càng đắt tiền, bạn càng ít có khả năng trở thành một trang phục spam hàng đêm. Kẻ gửi thư rác không chi tiền cho SSL và chắc chắn không phải là SSL Verisign đẹp.

2
Dan Gayle