it-swarm-vi.com

thêm hình mờ cho tất cả các hình ảnh được tải lên trong trang web

Tôi đang cố gắng thêm hình mờ cho tất cả các hình ảnh được tải lên bởi người dùng. Có bất kỳ tiền xử lý cho cùng? hoặc bất kỳ mô-đun để đạt được nó?

13
Satya

Mô-đun Tác vụ ImageCache là mô-đun được hỗ trợ tốt có thể thêm hình mờ cho Drupal 5,6,7. Nó thực hiện tất cả điều này bằng cách lưu trữ hình ảnh bằng cách sử dụng hình ảnh.

15
iStryker