it-swarm-vi.com

Băng thông và hệ số hình thức cho PCIe x1 x4 x8 và x16 là gì?

Tốc độ, số lượng chân (kích thước vật lý) là PCIe x1 x4 x8 và x16?

Thông thường tôi sẽ google để tìm một bức ảnh hiển thị các loại thẻ PCI Express khác nhau và băng thông tối đa của chúng. Bây giờ máy chủ đã tồn tại, tôi nghĩ rằng tôi sẽ nhanh chóng kiểm tra xem có ai ở đây đã có một súc tích ảnh họ có thể đăng lên không một câu trả lời.

EDIT: Cảm ơn, vartec. Tôi cũng tìm thấy một sơ đồ Nice thông qua Google:

diagram

20
username

Băng thông:

di sản PCIe 1.x - 250MB/s trên mỗi làn (16x == 16 làn)
[.__.] PCIe 2.0 hiện tại - 500MB/s trên mỗi làn (do đó, 16x PCIe 2.0 là 8GB/s)
[.__.] PCIe 3.0 sắp tới - 1 GB/s trên mỗi làn

Kích thước vật lý ( từ Wiki ):

Chiều rộng của đầu nối PCIe là 8,8 mm, trong khi chiều cao là 11,25 mm và chiều dài có thể thay đổi. Nửa 'phụ' của đầu nối có chiều dài 11,65 mm và chứa 22 chân, trong khi chiều dài của nửa 'chính' là khác nhau. Độ dày của thẻ đi vào đầu nối là 1,8 mm.

Lanes | Pins Total | Pins in 'major' half | Total Length | Length of 'major' half 
------+------------+----------------------+--------------+-----------------------
x1  | 36    | 14         | 25 mm    | 7.65 mm 
x4  | 64    | 42         | 39 mm    | 21.65 mm 
x8  | 98    | 76         | 56 mm    | 38.65 mm 
x16  | 164    | 142         | 89 mm    | 71.65 mm
19
vartec