it-swarm-vi.com

Tập lệnh người dùng hữu ích nhất để cải thiện ứng dụng web?

Trong Firefox, có thể thêm chức năng bổ sung cho các ứng dụng web với các tiện ích mở rộng như GreasemonkeySành điệ . Opera cũng có tính năng này nguyên bản. Những loại kịch bản nào bạn thấy hữu ích nhất?

3
Gelatin

Có một tập lệnh được xuất bản trên meta ẩn cửa sổ bật lên FAQ xuất hiện khi bạn truy cập trang web StackExchange lần đầu tiên.

3
Gelatin

Cookie Zapper có thể hữu ích cho một số trang web, mặc dù trạng thái bên trái thấp hơn gây khó chịu.

0
Gelatin