it-swarm-vi.com

Có phải việc sử dụng viết lại URL thay vì nhiều tham số là cách duy nhất để đảm bảo tất cả các trang được Google lập chỉ mục?

Nếu tôi giữ mẫu (index.php?module=test&param=1) thì các trang sẽ ít có khả năng được lập chỉ mục hơn nếu tôi sử dụng mẫu (test_param_1.html)?

8
HoLyVieR

Tôi không tin Google nói. Trước đây, đúng là test_param_1.html tốt hơn index.php?module=test&param=1 nhưng tôi không tin đó là trường hợp nữa đối với Google.

Tuy nhiên, nếu 2 trang ví dụ của bạn có nội dung rất giống nhau thì bạn sẽ muốn sử dụng một rel = "canonical" trên chúng để Google biết cái nào là chủ. Nếu không, pagerank của bạn sẽ được phân chia giữa 2.

7
Ben Hoffman

Không, viết lại URL không có ảnh hưởng tích cực đến việc thu thập dữ liệu hoặc lập chỉ mục; đôi khi nó có thể có tác động tiêu cực. Chẳng hạn, nhiều trang web nhúng tất cả các tham số cũng như văn bản thuần túy (ví dụ: "tiêu đề") trong URL khi viết lại chúng, tạo các trang có nhiều URL có thể (chúng ta thậm chí thường thấy ID phiên được viết lại trong URL ...).

Chúng tôi đã viết một bài blog về điều này tại http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2008/09/dynamic-urls-vs-static-urls.html

Cá nhân, trừ khi bạn hoàn toàn chắc chắn rằng bạn có thể thiết lập nó hoàn toàn chính xác và nó có tác động có thể đo lường được đối với sự hài lòng của người dùng (bỏ qua các công cụ tìm kiếm cho việc này!), Thì tôi khuyên bạn không nên viết lại URL. Chúng tôi thấy rất nhiều vấn đề lớn với các trang web sử dụng URL viết lại mà bạn thực sự nên suy nghĩ khá nhiều về điều này trước khi đi vào con đường đó - và chắc chắn không bao giờ làm điều đó chỉ vì lợi thế của công cụ tìm kiếm giả định.

7
John Mueller