it-swarm-vi.com

Các cách để được bao gồm trong thư Google Alerts

Có một trang web/blog tin tức - tôi sẽ gọi nó là Trang web kể từ bây giờ. Trang web đề cập đến một từ khóa trong một trong những bài viết của nó.

Tôi thêm một Google Alerts cho từ khóa, nhưng tôi không nhận được bất kỳ cảnh báo nào cho Word từ Trang web. Hơn nữa, tìm kiếm từ khóa trong phần tin tức không nhận được bất kỳ kết quả nào từ Trang web.

Trang web có sơ đồ trang web, được Google lập chỉ mục mỗi x phút. Và trong tìm kiếm chính , tìm kiếm một tiêu đề tin tức sẽ đưa mục đó lên hàng đầu.

Các cách tốt nhất để được bao gồm trong thư Google Alerts là gì?

3
stacker

Google Alerts thường chỉ hiển thị các bài đăng/trang mới nhất mà trình thu thập thông tin tìm thấy. Nếu trang của bạn đã cũ, chúng sẽ không hiển thị.

1
Dan Gayle