it-swarm-vi.com

Làm cách nào để tôi hủy giọng nói của Google?

Tôi muốn hủy tài khoản của mình để nó không còn tồn tại nữa. Làm thế nào để làm điều đó?

3
McKay

Xem chủ đề này trên diễn đàn Google Voice.

Bỏ chọn tất cả điện thoại của bạn và bật Không làm phiền.

8
Gelatin