it-swarm-vi.com

Làm cách nào để thay đổi tài khoản mà số Google Voice của tôi được liên kết?

Khi đăng ký Google Voice, tôi đã vô tình đăng nhập bằng Tài khoản Google sai. Làm cách nào tôi có thể chuyển số này sang một tài khoản khác?

5
Senseful

Bạn sẽ cần điền vào Trình khắc phục sự cố chuyển khoản .

Khi quá trình chuyển tiền này được thực hiện, nó có thể XÓA TẤT CẢ THÔNG TIN ĐĂNG KÝ CỦA BẠN, trên tài khoản Google Voice đích của bạn, như lịch sử cuộc gọi, tin nhắn văn bản và thư thoại của bạn. Địa chỉ liên lạc của bạn sẽ KHÔNG được di chuyển, tuy nhiên, chúng sẽ được giữ nguyên cho cả hai tài khoản.

Quá trình này có thể mất tới năm (5) ngày làm việc sau đó họ sẽ gửi email cho bạn kết quả.

Sẽ dễ dàng hơn nếu Tài khoản Google mới không có số Google Voice.

5
Senseful

Tôi đã đăng nhập vào tài khoản Google khác của mình sau đó vào Google Voice và nhận cùng số điện thoại.

Tài khoản đích mà tôi muốn số điện thoại di động của tôi được liên kết không có số đã được đính kèm. Khi tôi liên kết tài khoản đích với số điện thoại di động của mình, nó quay lại nói rằng nó đã được liên kết với một tài khoản khác và sẽ gọi để xác nhận rằng tôi đã nhập thông tin chính xác.

Google sau đó gọi cho tôi để xác nhận rằng số đó là chính xác và sau đó tự động chuyển nó.

Sau khi xác nhận, nó đã gửi e-mail đến tài khoản không chính xác nói rằng số di động của tôi không còn được liên kết với nó và đó là nó.

Không chờ đợi gì cả.

1
Mike Keller