it-swarm-vi.com

Google Voice có khả dụng bên ngoài Hoa Kỳ không?

Tôi sống ở Đức bây giờ Tôi đã nhận được lời mời cho Google Voice, nhưng không thể sử dụng nó vì vị trí của tôi nằm ngoài Hoa Kỳ.

Bất cứ ý tưởng nào khi Google Voice sẽ bắt đầu có sẵn ở châu Âu? Ở Đức chẳng hạn?

9
George S

Họ chưa công bố bất cứ điều gì liên quan đến Google Voice bên ngoài Hoa Kỳ

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Google Voice. Chúng tôi chưa mở cho người dùng bên ngoài Hoa Kỳ, nhưng đang có kế hoạch mở rộng dịch vụ của chúng tôi sang các quốc gia khác trong tương lai.

Mặc dù có tin đồn rằng họ đã thử nghiệm tích hợp Google Voice vào Gmail, nhưng có lẽ đây là một tính năng cho Chrome OS

2
Ivo Flipse