it-swarm-vi.com

Có cách nào tôi có thể sử dụng trò chuyện trên Facebook của mình từ trong Gmail không?

Tôi thích trò chuyện với mọi người thông qua tài khoản Gmail của mình vì một số lý do, nhưng chủ yếu là vì những cuộc trò chuyện này được lưu trữ và có thể tìm kiếm. Có thể sử dụng trò chuyện trên Facebook của tôi từ trong trò chuyện Fmail để tôi có thể có cùng chức năng không?

4
Oren Hizkiya

Không, điều này hiện không thể. Google cho phép bạn đăng nhập thêm vào AOL messenger, nhưng không trò chuyện trên Facebook.

Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng ứng dụng của bên thứ 3 [ví dụ Trillian] hoặc các trang trò chuyện dựa trên web tích hợp với cả trò chuyện của Gtalk và Facebook.

4
Michael Pryor

Trò chuyện của Google là XMPP. Facebook cung cấp giao diện XMPP. Bất kỳ ứng dụng trò chuyện bên thứ 3 nào hỗ trợ XMPP (Trillian, Empathy, Pidgin, v.v.) sẽ hỗ trợ cả hai điều này nhưng không có cách nào để sử dụng trò chuyện FB trong chính gmail.

Sửa đổi

Có lẽ người ta có thể viết một kịch bản greasemonkey để làm những gì bạn muốn nhưng đó sẽ là cách duy nhất.

2
Tom Savage

Hãy thử Psi.

  1. Cài đặt IM PSI hoặc tương tự ( http://psi-im.org/doad )
  2. Thêm tài khoản XMPP "user @ gmail, com" (tài khoản gtalk), đăng nhập và truy cập trực tuyến
  3. Nhấp vào "Khám phá chung/dịch vụ" và nhập địa chỉ "j2j.Jabber.org.by" (muốn dịch vụ khác? http://www.jabberes.org/servers/ )
  4. Nút phải nhấp vào "Vận chuyển XMPP j2j" và nhấp vào "Đăng ký" [.__.]
  5. Nhấp vào "Đăng ký"
  6. Thêm và xác thực mọi thứ
1
Mateen Ulhaq