it-swarm-vi.com

Tôi có thể thực hiện tìm kiếm của phụ huynh trên Bing / Google không?

Có thể thực hiện tìm kiếm trên Bing, Google hoặc máy tìm kiếm khác, điều đó sẽ chỉ hiển thị kết quả, ví dụ: xếp hạng PG ?

Ví dụ: nếu tôi muốn gửi một học sinh đến trường để tìm kiếm trên đảo Bikini , một nơi đã thực hiện các bài kiểm tra bom A, tôi chắc chắn sẽ dễ dàng có được nhiều tài liệu không mong muốn dưới dạng hình ảnh bộ đồ bơi, tạp chí, v.v ... Liệu công cụ tìm kiếm có thể loại bỏ các kết quả đó thay vì sử dụng các công cụ máy tính để bàn của phụ huynh, để chặn các trang web đó không?

6
googletorp

Trong Google, "Cài đặt tìm kiếm", "Lọc tìm kiếm an toàn", đặt bộ lọc tìm kiếm của bạn thành 'nghiêm ngặt' sẽ trả về cho bạn kết quả an toàn khá tốt.

Trong Bing, trong "Tùy chọn", sử dụng hộp thoại "tắt lọc". Nó cho phép hiển thị các lượt truy cập của phụ huynh. Xem bing.com/sinstall.aspx .

3
John Weldon