it-swarm-vi.com

Tìm kiếm Google từ các trang web toàn cầu

Nếu tôi tìm kiếm Google từ các quốc gia khác nhau (ví dụ: google.de, google.co.uk, google.fr, v.v.), liệu tất cả họ có mang lại kết quả tìm kiếm giống hệt nhau không? Thứ tự sẽ khác nhau?

2
Mehper C. Palavuzlar

Không. Nó ưu tiên cho kết quả địa phương.

Ví dụ: nếu bạn tìm "Apple" trong google.it, kết quả đầu tiên, nó mang lại:

Apple
[.__.] Apple progetta e crea iPod e iTunes, máy tính Mac cho máy tính để bàn, il sistema operativo> OS X ei Rivoluzionari iPhone e iPad.
[.__.] www.Apple.com/it/

1
Andrea Ambu