it-swarm-vi.com

Làm cách nào tôi có thể chuyển Google trở lại nền trắng thay vì hình ảnh?

Gần đây trang chủ Google của tôi bắt đầu có hình nền. Tôi thích nền trắng trơn. Làm thế nào tôi có thể chuyển trở lại nền trắng?

2
Josh Curren

Ở phía dưới bên trái trang google của bạn, bạn sẽ thấy liên kết sau: Remove background image

4
Brian R. Bondy

Ở góc dưới bên trái, chỉ cần nhấp vào liên kết! "Xóa ảnh nền"

2
scunliffe