it-swarm-vi.com

Buộc Google tìm kiếm để yêu cầu các điều khoản theo mặc định?

Google đã từng "+" mỗi thuật ngữ theo mặc định, nhưng gần đây tôi cứ loạng choạng trên các trang đang bỏ qua một trong những thuật ngữ tìm kiếm của tôi. Có lẽ gần đây họ đã điều chỉnh động cơ cho phù hợp?

Tôi biết nội dung có thể thay đổi giữa lập chỉ mục của họ và chế độ xem của tôi, nhưng gần đây tôi đã gặp phải vấn đề này rất nhiều. Nếu tôi quay lại và "+" mỗi thuật ngữ, nó sẽ biết tôi nghiêm túc về điều đó và từ chối kết quả sai lầm cho lần tìm kiếm tiếp theo.

Có một cài đặt mặc định để thay đổi lại để hoàn toàn yêu cầu mỗi cụm từ tìm kiếm không?

Tôi không muốn thêm các ký tự bổ sung vào truy vấn tìm kiếm của mình, chỉ cần đánh dấu vào ô hoặc thứ gì đó để làm cho nó hoạt động như trước đây.

7
hyperslug

Từ Khái niệm cơ bản về tìm kiếm của Google: Thêm trợ giúp tìm kiếm :

Một từ cụ thể có thể không xuất hiện trên một trang trong kết quả của bạn nếu có đủ bằng chứng khác cho thấy trang đó có liên quan. Bằng chứng có thể đến từ phân tích ngôn ngữ mà Google đã thực hiện hoặc nhiều nguồn khác. Ví dụ: truy vấn [chế độ xem trên cao của nhóm bellagio] sẽ cung cấp cho bạn hình ảnh trên cao đẹp từ các trang không bao gồm từ 'trên cao'.

Một ví dụ tìm kiếm khác là "loopback 127.0.0.1 snuffleupagus". Liên kết đầu tiên là một bài viết trên wikipedia hoàn toàn không có gì về snuffleupagus. Chỉ "+ loopback +127.0.0.1 + snuffleupagus" sẽ hiển thị các liên kết có liên quan.

[trạng thái bydesign], rõ ràng.

3
hyperslug

ký tự "+" không phải là một kích hoạt để yêu cầu một thuật ngữ ... nếu bạn muốn yêu cầu một thuật ngữ được tìm thấy thì hãy sử dụng trích dẫn.

Ví dụ : phô mai Đan Mạch "chặn"

Truy vấn đó yêu cầu Google chỉ trả về kết quả có "khối" trong đó ... nhưng nó có thể trả về kết quả cho "khối phô mai" hoặc "khối Đan Mạch" nhưng không nhất thiết phải có kết quả với cả ba.

Báo giá là cách bạn có thể chỉ định rất nhiều những gì bạn đang tìm kiếm nhưng áp dụng cho không chỉ các từ khóa.

Bạn có thể yêu cầu nhiều từ khóa trong một tìm kiếm và thậm chí bạn có thể yêu cầu các cụm từ hoặc câu.

Ví dụ : tin tức "bạn đã gọi tôi là gì"

Điều đó sẽ trả về kết quả liên quan đến tin tức cho dù dựa trên từ khóa hoặc trang web họ đang truy cập nhưng yêu cầu bất cứ điều gì được trả lại để có cụm từ "bạn đã gọi tôi là gì" ở đâu đó trên trang.

Tôi biết câu hỏi này là cũ nhưng nó là thông tin hợp lệ để có.

10
Michael Tunnell

Đôi khi nếu thuật ngữ không có trong trang thì nó có thể nằm trong một trang đang tham chiếu trang đó. Nếu bạn xem phiên bản được lưu trữ, nó sẽ báo cáo về điều đó. Đó có thể là những gì đang xảy ra.

Tại một thử nghiệm để thấy rằng nó đang thực hiện (chỉ có thể với những từ không có) so với HOẶC (trước đây là tiêu chuẩn) là để xem kết quả của bạn khi bạn thêm hoặc loại bỏ các từ. Trước đây khi bạn thêm từ, bạn sẽ nhận được nhiều kết quả hơn vì nó bao gồm các trang có chứa bất kỳ từ nào. Nếu bạn thử điều này với Google, bạn sẽ thấy rằng số lượng kết quả thay đổi ngược lại khi bạn thêm và xóa các từ.

2
Jim McKeeth