it-swarm-vi.com

Nguồn dữ liệu của công cụ quản trị trang web google là gì?

Các công cụ quản trị trang web google lấy dữ liệu từ đâu? Được ghép nối với Google Analytics vv hay nó hoàn toàn là trình thu thập thông tin và tìm kiếm mà nó hiển thị?

4
googletorp

Nó được lấy trực tiếp từ thu thập thông tin và tìm kiếm và có thể chứa thông tin khác so với phân tích của google. Bạn có thể đọc thêm thông tin trong Câu hỏi thường gặp về Công cụ quản trị trang web của Google

5
Wolfwyrd