it-swarm-vi.com

Có cách nào để lưu trữ nguồn cấp dữ liệu trong Google Reader không?

Tôi có một số nguồn cấp dữ liệu trong Google Reader mà tôi muốn giữ sẵn (để tìm kiếm, bài viết được gắn dấu sao, v.v.), nhưng tôi không muốn chúng tiếp tục được cập nhật với các bài đăng mới. Có cách nào để "lưu trữ" một số nguồn cấp dữ liệu nhất định không?

9
Matthew Crumley

Hủy đăng ký. Các bài đăng bạn đã tải xuống sẽ vẫn có thể tìm kiếm.

5
ale

Gần nhất tôi có thể hình là để di chuyển các nguồn cấp dữ liệu sang một thẻ riêng biệt, sau đó chỉ cần bỏ qua chúng. Nếu bạn hủy đăng ký một nguồn cấp dữ liệu, bất kỳ mục nhập nào của nguồn cấp dữ liệu mà bạn đã gắn dấu sao sẽ vẫn nằm trong danh sách được gắn dấu sao của bạn.

1
Grant Palin