it-swarm-vi.com

Làm cách nào để thoát khỏi cột bên phải trên trang nhất Google News?

Tôi thích phần trước của Google News hơn khi cả hai cột bên trái và bên phải hiển thị các chủ đề khác nhau. Bố cục mới có tất cả các chủ đề được liệt kê ở cột bên trái và bên phải nó hiển thị nội dung tôi không quan tâm. Ví dụ: Điểm số World Cup, thời tiết, ánh đèn sân khấu, lật nhanh, v.v.

Tôi có thể hoàn nguyên nó về bố cục cũ không?

7
Jin

Cách bạn sắp xếp các hộp tùy thuộc vào bạn (có nhiều hơn một trong một cột). Chỉ cần nhấp vào chỉnh sửa trang này hoặc thêm một phần ở trên cùng bên phải.

Để xóa hoặc thay đổi một phần, nhấp vào cột trước và sau đó là cột đó. Sẽ có tùy chọn cả để xóa nó và chỉnh sửa nó.

2
Gelatin