it-swarm-vi.com

Có cách nào để trở lại trang chủ Google News cũ không?

Có cách nào để trở lại trang chủ Google News cũ không? Tôi hài lòng với bố cục cũ nhưng tôi hoàn toàn ghét bố cục mới.

5
Josh Curren

Hiện tại không thể hoàn nguyên về bố cục cũ trên Google News và bạn không phải là người duy nhất yêu cầu nó, như có thể thấy trên Google diễn đàn người dùng .

Có vẻ như chỉ là bố cục của Hoa Kỳ đã thay đổi vào lúc này và một sự thỏa hiệp sẽ là chuyển sang một 'phiên bản' thay thế như Vương quốc Anh, hiện vẫn giữ nguyên bố cục cũ, nhưng điều đó chỉ có nghĩa là tin tức "Thế giới" chung chung sẽ được áp dụng, và vì vậy điều này thực sự sẽ làm tê liệt việc sử dụng của bạn.

Một số người trên các diễn đàn Google cũng đề xuất sử dụng các công cụ tổng hợp tin tức thay thế, chẳng hạn như Hỏi Tin tức .

2
nobody