it-swarm-vi.com

Trong Google Maps, làm cách nào để tìm ra vĩ độ và kinh độ của một điểm?

Tôi quan tâm đến việc tìm vĩ độ và kinh độ của một điểm trên bản đồ. Làm cách nào để làm như vậy trong Google Maps?

19
ahsteele

Trong Google Maps Labs là hai tính năng có thể làm điều đó.

Công cụ LatLng

Hiển thị một chú giải công cụ bên cạnh con trỏ chuột hiển thị latlng ngay bên dưới nó.

Điểm đánh dấu LatLng

Thêm một tùy chọn vào menu ngữ cảnh cho phép bạn thả một điểm đánh dấu nhỏ hiển thị độ trễ của vị trí mà con trỏ đang trỏ đến khi menu ngữ cảnh được gợi lên

17
MicTech

Nếu bạn nhấp chuột phải vào bản đồ và chọn 'What Here?' từ menu ngữ cảnh, một điểm đánh dấu sẽ xuất hiện và tọa độ sẽ được đặt trong hộp tìm kiếm ở đầu trang.

8
Mike Houston

Bạn cũng có thể chỉ cần nhấp vào nút "Liên kết" ở góc trên bên phải phía trên bản đồ. Điều này sẽ tạo ra một liên kết sẽ chứa vĩ độ và kinh độ của trung tâm bản đồ dưới dạng tham số chuỗi truy vấn gọi "ll".

2
sgriffinusa

Có tiện ích mở rộng maplet, bạn có thể thêm "bản đồ của mình" được gọi là "Vị trí GPS" Nếu bạn thêm nó vào bản đồ của mình và sau đó nhấp vào một điểm. Nó sẽ thêm một mã pin với thông tin GPS trên đó

0
Vagnerr