it-swarm-vi.com

Làm cách nào tôi có thể tải hàng loạt tệp của mình lên Google Docs và bảo vệ cấu trúc thư mục?

Nếu tôi có một loạt các tệp được sắp xếp thành một cấu trúc thư mục và tôi muốn nhập các tài liệu đó vào Google Docs, có cách nào dễ dàng để bảo vệ tất cả các cấu trúc thư mục mà không phải tải lên và gắn nhãn riêng lẻ không?

9
cstack

Lưu ý rằng bây giờ đã có Google Drive, bạn có thể chỉ cần kéo và thả thư mục từ trình duyệt tệp của mình vào trang web Google Drive để nhập toàn bộ thư mục (và giữ nguyên cấu trúc thư mục tệp).

2
Hydra

Không có cách nào để làm điều đó từ giao diện web, nhưng có một API để tải lên tài liệu.

Dự án google-docs-upload dường như chính xác là những gì bạn muốn, mặc dù tôi đã không tự mình thử nó.

6
Mike Houston