it-swarm-vi.com

Giới hạn băng thông cho tải lên tệp Google Drive là gì?

Google Drive help nói rằng hạn ngạch lưu trữ của một người "bao gồm nhiều băng thông cho sử dụng thông thường". Trong thực tế, số tiền này là bao nhiêu?

Google Drive có phù hợp để lưu trữ để tải xuống công khai không, hay giới hạn băng thông có khả năng phát triển khá nhanh?

9
bdonlan

Google nói đừng lo lắng trừ khi "có một lượng sử dụng băng thông quá lớn".

Diễn đàn trợ giúp Google Docs .

4
Michael Mior