it-swarm-vi.com

Điều gì đã xảy ra với 'Chỉnh sửa CSS' trong tài liệu Google?

Có vẻ như tính năng rất hữu ích này trong Google Docs đã bị xóa tại một số điểm trong quá khứ. Có vẻ xấu hổ và tôi không thể hiểu tại sao một tính năng như vậy có thể được kéo.

Có ai biết tại sao điều này xảy ra hoặc nếu có một giải pháp thay thế để tạo kiểu cho các tài liệu của tôi không?

12
Tom Savage

Tôi nghĩ rằng đây là một tính năng chưa được đưa vào trình chỉnh sửa tài liệu mới mà họ mới tung ra vài tuần trước. Tôi đã thất vọng khi thấy điều này cũng đi, hy vọng họ sẽ sớm đưa nó trở lại.

Bạn sẽ có thể sử dụng phiên bản cũ bằng cách đi tới cài đặt trong Google Docs và bỏ chọn tùy chọn có nội dung: "Tạo tài liệu văn bản mới bằng phiên bản mới nhất của trình chỉnh sửa tài liệu."

Tôi chưa thử nó, nhưng điều đó sẽ mang lại trình soạn thảo tài liệu cũ cùng với các tính năng chưa được di chuyển.

6
Brad Gardner

Trong Google Docs, đi tới Cài đặt -> Cài đặt tài liệu, sau đó chuyển đến tab Chỉnh sửa. Đảm bảo rằng "Tạo tài liệu văn bản mới bằng phiên bản mới nhất của trình chỉnh sửa tài liệu" không được kiểm tra. Họ không cung cấp cách chuyển đổi tài liệu kiểu mới sang tài liệu kiểu cũ, vì vậy thật không may, bạn sẽ cần tạo một tài liệu mới sau khi bỏ chọn hộp "phiên bản mới nhất của trình chỉnh sửa" và sao chép bất kỳ tài liệu kiểu mới nào mà bạn muốn định dạng nghiêm túc vào tài liệu mới đó.

Tuyên bố chính thức của Google là như vậy:

Tuy nhiên, các tính năng này từ phiên bản trước của tài liệu Google sẽ không có sẵn trong phiên bản mới:

  • Truy cập tài liệu ngoại tuyến qua Google Gears
  • Chỉnh sửa HTML
  • Chỉnh sửa CSS

Như đã lưu ý ở trên, các diễn đàn trợ giúp của Google đang xôn xao với "mang lại khả năng chỉnh sửa HTML/CSS, bạn thật ngốc!" chủ đề. Có lẽ sẽ là một ý tưởng tốt để thêm giọng nói của bạn vào đó nếu tính năng quan trọng đối với bạn.

4
Brighid McDonnell

Thật không may, phiên bản mới của Google Docs sẽ loại bỏ trình soạn thảo CSS và HTML cùng nhau.

Đây là một chủ đề yêu cầu Google mang lại trình soạn thảo HTML.

3
Graviton