it-swarm-vi.com

Có cách nào để chuyển tất cả danh bạ MobileMe của bạn sang Danh bạ Google không?

Đây là câu hỏi tiếp theo cho câu hỏi sau: Có cách nào để đồng bộ danh bạ google với iPhone của bạn không?

Tôi đang tìm kiếm một công cụ/phương pháp/cách dễ dàng để chuyển tất cả các liên hệ của tôi hiện được lưu trữ trong MobileMe sang Danh bạ Google.

Cách dễ nhất để làm điều đó là gì? Tôi đã thấy một công cụ được thiết kế để làm điều đó ...

2
Jon Erickson

Giả sử bạn có máy Mac và bạn đang đồng bộ hóa danh bạ MobileMe với Sổ địa chỉ của mình:

Mở Sổ địa chỉ, đánh dấu tất cả các liên hệ của bạn, sau đó click File > Export > Export vCard. Lưu kho lưu trữ vCard kết quả ở đâu đó. Mở ra http://google.com/contacts , nhấp vào Nhập> Chọn tệp và chọn tệp lưu trữ của bạn.

Nếu bạn có Windows, chỉ cần xuất danh bạ của bạn dưới dạng lưu trữ CSV hoặc vCard từ Outlook/Outlook Express/Danh bạ Windows và nhập chúng theo cách tương tự.

Bạn cũng có thể thử nhập qua Gmail bằng cách sử dụng Settings > Accounts and Imports > Import Mail and Contacts, sau đó nhập thông tin MobileMe của bạn.

3
Curtis Tasker

Bạn cũng có thể đồng bộ hóa danh bạ của mình trực tiếp từ Danh bạ sau khi bạn đã đồng bộ hóa nó từ MobileMe.

Điều này bài viết giải thích làm thế nào điều này có thể được thực hiện.

1
BinaryMisfit