it-swarm-vi.com

Làm cách nào để thêm vào danh sách dấu trang của Google thông qua trình duyệt bằng thanh công cụ Google, tiện ích mở rộng hoặc bookmarklet?

Google đã thêm một tính năng tốt cho dấu trang của họ được gọi là danh sách, điều này sẽ cho phép tôi sắp xếp dấu trang của mình tốt hơn.

Có cách nào để tôi có thể đánh dấu URL trực tiếp vào một trong các danh sách Dấu trang Google của mình không?

Hy vọng có một bookmarklet, Chrome Tiện ích mở rộng hoặc thông qua Thanh công cụ của Google.

1
Amr Elgarhy

Nếu bạn đi đến phần 'Danh sách của tôi' trên Dấu trang Google (liên kết nằm ở trên cùng bên trái) và chọn một danh sách bạn sẽ thấy phần sau ở dưới cùng bên phải của màn hình

Install the lists bookmarklet
Add Add to list to your bookmarks bar to add web pages from anywhere on the web.

Nhấp và kéo nút 'Thêm vào danh sách' màu xanh vào thanh dấu trang của bạn.

3
Adam Pope