it-swarm-vi.com

Thông báo lịch sinh nhật

Khi điền danh bạ trong google Tôi cũng thường nhập ngày sinh nhật. Thông tin này sau đó được hiển thị trong Lịch chỉ đọc trong Lịch Google .

Cho đến nay tôi không thấy cách nào để nhận thông báo vào những ngày này. Bạn có biết nếu điều này là có thể?

12
akira

Từ tất cả những gì tôi đã nghe và đọc, điều này là không thể. Cách duy nhất tôi có xung quanh nó là sao chép các sự kiện được tạo tự động này sang lịch khác và sau đó thêm thông báo. Một lợi thế của điều này là bạn chọn những người bạn nhận được cảnh báo, nhưng tất nhiên, nó không lý tưởng.

5
x3ja