it-swarm-vi.com

Làm cách nào để xóa các cuộc hẹn trong Lịch Google?

Có cách nào để thanh lọc nhiều mục Google Lịch cùng một lúc không? Ví dụ, có cách nào để xóa một ngày, tuần hoặc tháng tại một thời điểm không?

2
Tall Jeff

Hiện tại, không có cách nào để làm điều này trong Lịch Google. Bạn có thể nhập/xuất lịch google sang một ứng dụng web hoặc ứng dụng máy tính để bàn khác có chức năng này, thực hiện các thay đổi cần thiết và sau đó đồng bộ hóa lịch trở lại Lịch Google như một cách giải quyết.

2
conorgriffin

Bạn có thể sử dụng thứ gì đó có chức năng này và có thể đồng bộ hóa với Lịch Google (iCal (Mac OSX) hoặc Evolution (Linux), tôi không chắc những gì có thể làm điều này trên Windows)

0
danivovich