it-swarm-vi.com

Làm cách nào để đồng bộ Lịch Google với Apple Lịch để bàn?

Có cách nào để đồng bộ Lịch Google của tôi với Apple Lịch (trên máy tính để bàn Mac và iPod touch) không?

5
Josh Curren

Đi vào cài đặt trên Lịch Google, bạn sẽ tìm thấy một URL mà bạn có thể sử dụng để kết nối với Lịch Google. Chúng có thể được nhập vào iCal và chúng sẽ được giữ đồng bộ

http://www.google.com/support/calWiki/ Coins99353#ical

3
conorgriffin

Theo điều này , có vẻ như Google hỗ trợ Apple iCal. Có một tiện ích bạn có thể tải xuống và cài đặt sẽ cấu hình iCal để hoạt động với Lịch Google.

2
LBushkin