it-swarm-vi.com

Có cách nào để làm cho Lịch Google hoạt động giống như 30boxes.com không?

Vào boxes.com họ hiển thị 4 tuần một lần (có thể kéo dài hai tháng) và khi bạn điều hướng chế độ xem thay đổi một tuần một lần. Có cách nào để làm cho Gmail hiển thị 4 tuần một lần và vẫn cho phép tôi di chuyển trong khoảng thời gian một tuần không?

2
Prestaul

Tôi không nghĩ vậy, tuy nhiên, bạn có thể vào cài đặt và sử dụng chế độ xem tùy chỉnh để xem liệu chúng có phù hợp không. Ví dụ: bạn có thể chọn hiển thị 2, 3 hoặc 4 tuần thay vì một tháng. Để mắt đến tab 'Labs' của họ trong cài đặt khi họ đặt các tính năng thử nghiệm ở đó (chẳng hạn như chế độ xem theo năm).

1
conorgriffin