it-swarm-vi.com

Google App Engine có được phép sử dụng cho mục đích thương mại không?

Tôi không thấy bất cứ điều gì nói rằng các ứng dụng thương mại là không được cho phép nhưng tôi cũng không thấy bất cứ điều gì nói rằng chúng được được cho phép.

Bất cứ ai có thể tìm thấy bất cứ điều gì dứt khoát?

8
theycallmemorty

Nguyên tắc đầy đủ có tại đây: http://code.google.com.vn/appengine/program_polaho.html

Từ những gì tôi đọc, bạn có thể sử dụng Máy ứng dụng cho mục đích thương mại. Từ những gì tôi đọc được, Google cho phép bạn sử dụng nó miễn phí để có được hương vị cho những gì nó có thể làm. Có giới hạn sử dụng cụ thể là

Một ứng dụng trên tài khoản miễn phí có thể sử dụng tới 500MB dung lượng lưu trữ và lên tới 5 triệu lượt xem trang mỗi tháng

được tìm thấy trong http://code.google.com.vn/appengine/docs/whatisgooglzonengine.html .

Vì vậy, về cơ bản, nó là miễn phí cho bất kỳ việc sử dụng nào được coi là hợp pháp trong chính sách của họ (không có thư rác, nội dung khiêu dâm, v.v.) cho đến giới hạn. Một khi bạn đi xa hơn bạn sẽ phải trả tiền cho việc sử dụng của bạn.

6
Ben Hoffman