it-swarm-vi.com

Làm cách nào để định dạng URL URL để theo dõi kết quả chính xác bằng các công cụ phân tích như Google Analytics?

Nếu tôi mua một số không gian quảng cáo trên một trang web - tôi nên thêm gì vào cuối URL để theo dõi kết quả của chiến dịch đó trong một công cụ như Google Analytics?

 • Viết hoa có quan trọng không?

 • Mỗi phần của những bổ sung URL đó có ý nghĩa gì?

 • Sau khi nhập, làm cách nào để sử dụng chúng trong Google Analytics?

 • Phương thức utm_ * là một tiêu chuẩn hay cụ thể cho các phân tích của Google?

15
Soleil
 1. Viết hoa rất quan trọng (chúng có độ nhạy cap), trừ khi bạn đặt bộ lọc GA không phân biệt chữ hoa chữ thường

 2. utm_ dành riêng cho Google Analytics. Nó bắt đầu từ khi GA được gọi là Urchin (viết tắt của Urchin Traffic Monitor.

  • utm_source: Đây là trang web hoặc dịch vụ quảng cáo bạn đang sử dụng (beetsandturr.com, admob, etsy.com, v.v.)
  • utm_campaign: Đây là tên của chiến dịch bạn đang chạy. (tiết kiệm20now, giáng sinhdiscount1205)
  • utm_medium: Đây là phương tiện mà chiến dịch của bạn đang chạy (email, cpc, không phải trả tiền)
  • utm_content: Đây là để phân biệt quảng cáo hoặc liên kết trong nội dung.
  • utm_term: Đây là thuật ngữ bạn đang nhắm mục tiêu.

Để thống nhất dữ liệu, yêu cầu 3 đầu; 2 dưới cùng là tùy chọn.

Bạn có thể xem dữ liệu, như pelms đã nói, trong Nguồn lưu lượng> Chiến dịch, nhưng bạn sẽ nhận được cách sử dụng thú vị hơn nhiều nếu bạn sử dụng chúng làm nguồn để phân tích dữ liệu xoay vòng hoặc phân tích dữ liệu thứ cấp trong cả 3 phần của trang web. Bạn có thể phân đoạn hiệu suất bằng cách đó là nhấp chuột phải trả tiền hay nhấp chuột không phải trả tiền và tìm hiểu cách lưu lượng truy cập phải trả tiền khác với lưu lượng miễn phí.

Bạn có thể sử dụng nó trong việc phân tích các mục tiêu của mình, để tìm hiểu xem các nhấp chuột trả tiền có chuyển đổi thành khách hàng thành công hay không (nếu thương mại điện tử là mục tiêu của bạn).

Nói tóm lại, để phân tích tốt, việc gắn thẻ utm trên các nền tảng quảng cáo không phải Adwords là điều bắt buộc. (Adwords cung cấp 'tự động gắn thẻ' dưới dạng dịch vụ, miễn là tài khoản Adwords và Analytics của bạn được liên kết.)

6
Yahel

Hãy thử Trình tạo URL GA cũng cung cấp mô tả (hơi mơ hồ) về các thành phần URL.

Bạn nhận được các báo cáo thông qua 'Nguồn lưu lượng> Chiến dịch' trong GA.

4
pelms