it-swarm-vi.com

Không thấy báo cáo Google Analytics sau khi được thêm làm người dùng

Tôi đã sử dụng Google Analytics một thời gian trong tài khoản cá nhân của mình.

Chủ nhân của tôi gần đây đã thêm tôi làm người dùng (quản trị viên) cho các báo cáo GA của họ, sử dụng tài khoản trên (địa chỉ Gmail).

Tuy nhiên, tôi không thấy đề cập đến những báo cáo mới trên trang chủ GA của mình. Có một bước nữa cần phải được thực hiện cho tôi để xem các báo cáo đó?

1
Matt Sherman

Đôi khi, tôi thấy rằng tôi truy cập thẳng vào một tài khoản trên Google Analytics, nơi có một vài trang web trên đó. Tuy nhiên, có một menu Tài khoản ở trên cùng bên phải cho phép bạn chuyển đổi giữa chúng - bạn đã kiểm tra xem tài khoản khác có được liệt kê trong hộp đó không?

1
x3ja