it-swarm-vi.com

Có bất kỳ lợi ích nào của mã theo dõi không đồng bộ của Google Analytics nếu nó không được đặt trong <head> không?

Tôi muốn đi đến tập lệnh Google Analytics không đồng bộ, nhưng tôi không muốn có nó trong đầu (mặc dù tôi biết đây là cách thực hành tốt nhất).

Vì vậy, có lợi ích gì khi sử dụng mã async nếu nó không nằm trong đầu và thay vào đó, liệu có an toàn khi đặt ở vị trí cao trong trang, như ngay bên trong thẻ body mở hoặc trong điều khiển .Net User tải ở đầu trang?

CHỈNH SỬA:

Trong hướng dẫn Google tuyên bố:

Nếu đó không phải là một tùy chọn, bạn vẫn có thể đặt đoạn mã không đồng bộ ở cuối trang. Bạn cũng có thể chia đoạn trích của mình để giữ lại một số lợi ích của theo dõi không đồng bộ.

Nếu tôi đặt mã ở đó (không tách) tôi vẫn được hưởng lợi từ việc tải không đồng bộ hay nó không đáng kể vì dù sao nó cũng ở dưới cùng?

9
plntxt

So với việc có mã theo dõi cũ ở cuối trang, có mã không đồng bộ ở đầu <body> vẫn có nghĩa là theo dõi có nhiều khả năng đăng ký người dùng rời khỏi trang (hoặc tương tác với các thành phần trên trang đang được theo dõi) trước khi nó được tải đầy đủ.

7
pelms

Bạn có thể đặt nó ở bất cứ đâu bạn chỉ nhận được nhiều lợi ích nhất từ ​​việc đặt nó trong tiêu đề. Hướng dẫn đầy đủ để thêm nó vào trang web của bạn có tại đây - http://code.google.com.vn/apis/analytics/docs/tracking/asyncTracking.html .

Bạn muốn đặt nó bên trong các thẻ đầu hoặc cơ thể mặc dù. Chỉ để được rõ ràng. Nhưng ngoài ra bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn.

3
Ben Hoffman