it-swarm-vi.com

Các lựa chọn thay thế cho Trình tối ưu hóa trang web của Google

Có thể trùng lặp:
[.__.] Một số tài nguyên tốt để thực hiện kiểm tra A/B của trang web là gì?

Có những lựa chọn thay thế (giá cả phải chăng) nào cho Trình tối ưu hóa trang web của Google cho các thử nghiệm A/B và đa biến?

Các pro với GWO về cơ bản là miễn phí và nó tích hợp với Google Analytics.

Nhược điểm: Chi phí thời gian tương đối cao để thiết lập một bài kiểm tra.

Một số lựa chọn thay thế tôi đã thấy cho đến nay:

11
Yahel

Danh sách hùng mạnh này có một lựa chọn các công cụ A/B & MVT:

http://www.whichmvt.com/

Không có mối quan hệ với trình biên dịch danh sách hoặc bất kỳ nhà cung cấp nào được liệt kê (chúng tôi có công cụ MVT riêng trong nhà).

3
Jamie Anstice

Tôi đã sử dụng GetClicky.com cho việc này. Họ có khả năng đặt mục tiêu và có hành động của người dùng kích hoạt mục tiêu. Họ cũng có một số phân tích tốt đẹp.

Tôi thấy việc này đơn giản hơn nhiều so với Trình tối ưu hóa trang web của Google.

0
user9983