it-swarm-vi.com

Thêm lại bảng điều khiển trên cùng mặc định

Tôi đã vô tình xóa mặc định bảng trên cùng trong ubfox 10.04.

Làm thế nào tôi có thể khôi phục mà không xây dựng lại hoàn toàn đối tượng một bảng điều khiển tại một thời điểm?

4
citadelgrad

Xem bài này . Nó có hướng dẫn từng bước cũng như một video được ghi lại tốt. Anh ta cung cấp một kịch bản có thể khôi phục các bảng trên cùng và dưới cùng của bạn. Chỉ trong trường hợp bạn làm lại :)

2
myusuf3

Xem bài này . Nó sẽ khôi phục bảng của bạn trở lại mặc định của họ. Nó không phân biệt đối xử ở chỗ mọi chỉnh sửa đối với bảng điều khiển dưới cùng của bạn cũng sẽ bị mất.

Mở phiên cuối bằng cách: nhấn Alt F2> sau đó nhập gnome-terminal> nhấp vào Chạy

Sau đó nhập mã sau đây:

gconftool-2 –-recursive-unset /apps/panel # might be optional
rm -rf ~/.gconf/apps/panel
pkill gnome-panel

Chỉnh sửa: Đã cập nhật cho gconftool-2

1
Oli