it-swarm-vi.com

Viết hoa chính xác của "gmail" là gì?

Viết hoa chính xác của "gmail" webapp là gì? Trong văn bản thuần túy trên trang web Google, nó được gọi là Gmail, nhưng logo gợi ý GMail. Tôi cũng đã thấy trên trang web này gmail hoặc thậm chí gMail.

Có một chữ viết hoa chuẩn?

Screenshot of Gmail capitalization on mail.google.com

5
fmark

Trong nội bộ Google, chúng tôi đã lật giữa GMail và Gmail, nhưng chúng tôi đã giải quyết sau. Gmail là nó.

7
Jen

Theo tài liệu trợ giúp , đó là "Gmail":

enter image description here

15
Jared Harley

Đó là các biên tập viên báo chí và nhà báo đổ mồ hôi nhiều nhất trên các chi tiết như thế này, vì vậy tôi nghĩ rằng đây là chủ đề.

Điều đó nói rằng, một tìm kiếm nhanh của Google News cho thấy hầu hết (tất cả?) Các cửa hàng tin tức viết "Gmail"

Logo có chữ M chỉ vì họ muốn đặt biểu tượng phong bì vào logo.

9
MatthewMartin

Vì nó thậm chí còn được gọi là thư Google trong một thời gian dài ở một vài nơi, tôi muốn nói là Gmail!

2
thunderror