it-swarm-vi.com

Tôi có thể xuất thông tin liên hệ của bạn bè trên Facebook của mình sang Gmail không?

Có thể xuất thông tin liên hệ của bạn bè trên Facebook của tôi sang Gmail không?

13
Josh Curren

Nếu bạn có tài khoản Yahoo, bạn có thể sử dụng thư đó để nhập liên hệ facebook. Sau đó, bạn có thể nhập vào tài khoản gmail của bạn.

Bạn có thể làm theo các bước đơn giản sau:

NHẬP LIÊN HỆ VÀO TÀI KHOẢN YAHOO MAIL

 1. Đăng nhập vào mail yahoo
 2. Bấm vào biểu tượng danh bạ
 3. Bấm vào nút nhập facebook liên hệ
 4. Chèn thông tin đăng nhập facebook của bạn

Các địa chỉ liên lạc hiện được nhập vào yahoo.

LIÊN HỆ NHẬP KHẨU TRONG GMAIL

Bây giờ bạn có thể:

Sử dụng tệp csv

 1. Xuất danh bạ yahoo đã nhập trong tệp .csv
 2. Nhập tệp csv trong gmail

Hoặc là

Sử dụng chức năng nhập Gmail

 1. Đăng nhập vào Gmail
 2. Nhấp vào thiết bị Cài đặt trong Gmail của bạn.
 3. Chọn Cài đặt từ menu đi lên.
 4. Chuyển đến tab Tài khoản và Nhập.
 5. Chọn những gì để nhập
 6. Chèn thông tin đăng nhập của bạn vào yahoo
1
Michele Ceo
 1. Truy cập http://www.friendstogmail.com và tải xuống ứng dụng.

 2. Nhấp vào nút Kết nối với Facebook.

Kết nối với nút Facebook trên Bạn bè với Gmail và Google+

 1. Nhấp vào Tải bạn bè.

Tải nút Bạn bè trên Bạn bè vào Gmail và Google+

 1. Bạn sẽ nhận được màn hình trông kỳ lạ dưới đây. Những gì nó làm là chuẩn bị tệp được chuyển sang tệp CSV (giá trị được phân tách bằng dấu phẩy) tương thích với Gmail.

Thông tin được chuẩn bị cho tệp CSV trên Bạn bè vào Gmail và Google+ Lưu nội dung trong bất kỳ chương trình sổ ghi chép nào (ví dụ: Notepad hoặc TextEdit) để nắm bắt thông tin văn bản.

Sao chép văn bản từ Bạn bè sang Gmail và Google+

Khi bạn đặt tên cho tệp, hãy thêm hậu tố .csvv.

Lưu tệp dưới dạng CSV

 1. Mở Gmail.

 2. Nhấp vào liên kết của Gmail Gmail. Ở góc trên bên trái của trang và chọn Danh bạ từ trình đơn thả xuống.

 3. Nhấp vào Nhập Danh bạ Liên kết trong ngăn điều hướng bên trái. Hộp thoại Danh bạ Nhập khẩu Hộp thoại sẽ xuất hiện.

Hộp thoại Nhập danh bạ trong Gmail

 1. Duyệt đến tệp CSV bạn vừa tạo và nhấp vào Nhập.

Sau đó, Gmail sẽ lấy tệp CSV và nhập tất cả thông tin thích hợp mà bạn đã trích xuất từ ​​Facebook, bao gồm sinh nhật, thành phố cư trú, chi tiết công việc, v.v.

 1. Kiểm tra danh bạ Google của bạn một lần nữa để xác minh danh bạ mới.
0
DineshTech0