it-swarm-vi.com

Tôi có thể tự động chuyển tiếp Gmail của mình đến một địa chỉ khác không?

Tôi hơi hoang tưởng về email của mình và tôi không muốn nó chỉ có trên máy chủ của Google. Đặc biệt là sau khi tài khoản của tôi bị hack và tất cả email của tôi đã bị xóa.

Vì vậy, tôi muốn tự động chuyển tiếp Gmail của mình đến một địa chỉ khác, nhưng tôi có bật cài đặt nào không?

18
Ivo Flipse

Trong Gmail: Cài đặtChuyển tiếp và POP/IMAPChuyển tiếp bản sao của thư đến tới ...

26
Victor Stanciu