it-swarm-vi.com

Tôi có thể truy cập Gmail thông qua SSL không?

Có cách nào để truy cập Gmail an toàn qua SSL không?

23
Jeffrey

Có, chỉ cần thêm "s" vào http trong thanh địa chỉ - vì vậy, để truy cập Gmail qua SSL, hãy nhập:

https://www.gmail.com

Bạn cũng có thể thay đổi cài đặt trong Gmail thành yêu cầu tài khoản của bạn sử dụng SSL :

Gần đây chúng tôi đã thực hiện 'Luôn sử dụng https' cài đặt hành vi mặc định trong Gmail (mặc định được sử dụng là http). Dưới đây là một số nền tảng: Nếu bạn đăng nhập vào Gmail thông qua kết nối Internet không an toàn, như mạng không dây công cộng hoặc không được mã hóa, tài khoản Google của bạn có thể dễ bị tấn công hơn. Các mạng không an toàn giúp ai đó dễ dàng mạo danh bạn hơn và có quyền truy cập đầy đủ vào tài khoản Google của bạn, bao gồm mọi dữ liệu nhạy cảm mà nó có thể chứa như báo cáo ngân hàng hoặc thông tin đăng nhập trực tuyến. Theo đó, chúng tôi bật tùy chọn 'Luôn sử dụng https' trong Gmail theo mặc định. HTTPS, hoặc Giao thức truyền siêu văn bản bảo mật, là một giao thức bảo mật cung cấp giao tiếp được xác thực và mã hóa.

Trong cài đặt Gmail của bạn, trong tab Chung, chọn "Luôn sử dụng https":

enter image description here

32
Jared Harley

Gmail hiện sử dụng https theo mặc định.

Truy cập https mặc định cho Gmail

Chúng tôi hiện đang triển khai https mặc định cho mọi người. Nếu trước đây bạn đã đặt tùy chọn https của riêng mình từ Cài đặt Gmail, sẽ không có gì thay đổi đối với tài khoản của bạn. Nếu bạn tin tưởng vào bảo mật của mạng và không muốn bật https mặc định vì lý do hiệu suất, bạn có thể tắt nó bất cứ lúc nào bằng cách chọn "Không luôn sử dụng https" từ menu Cài đặt.

16
nicoulaj

Đúng. Trong Cài đặt của Gmail, chuyển đến tab Chung, sau đó cuộn xuống cài đặt Kết nối trình duyệt. Ở đó bạn có thể chọn sử dụng http hoặc https để kết nối với Gmail

3
Ken Pespisa