it-swarm-vi.com

Tôi có thể hợp nhất hai chuỗi hội thoại trong Gmail không?

Tôi thực sự thích gmail đó giữ các thông điệp email liên quan trong một "chuỗi" để dễ dàng truy cập. Nhưng đôi khi một thông điệp email bị bỏ qua. (Tôi nghi ngờ ứng dụng email của người gửi đang hoạt động sai.)

Có cách nào để nói với Gmail rằng tôi muốn thông báo email này thuộc về một cuộc trò chuyện đang diễn ra không?

76
Nifle

Không, không có. Bạn có thể tắt tiếng một chủ đề, nhưng bạn không thể hợp nhất chúng một cách sạch sẽ.

Một điều bạn có thể làm: chuyển tiếp một email mồ côi cho chính mình như một phản hồi cho chuỗi mà bạn muốn nó là một phần của nó, sau đó xóa bản gốc. Điều đó sẽ không buộc người gửi của bạn giữ mọi thứ cùng nhau, cũng không phải là đặc biệt tự động, nhưng đối với mục đích đọc/lưu trữ, nó có thể phù hợp với nhu cầu của bạn.

36
Matt