it-swarm-vi.com

"Tiện ích" Lịch Google trong Gmail

Tôi đang tìm kiếm thứ gì đó trong Gmail tương tự như trong Yahoo mail. Ở dưới cùng của màn hình thư của bạn, là sự kiện lịch sắp tới của bạn. Tôi biết về tiện ích Lịch, nhưng có vẻ như nó không hoạt động tốt.

Bất kỳ đề xuất?

2
Glen Solsberry

Tôi biết về tiện ích Lịch, nhưng có vẻ như nó không hoạt động tốt.

Bạn đang đề cập đến Google Labs "Tiện ích Lịch Google?" Nếu không, hãy thử cái đó. Lưu ý rằng nó có một menu "tùy chọn" nhỏ mà bạn có thể sử dụng để bật/tắt một số tính năng. Chẳng hạn, bạn chỉ có thể hiển thị các sự kiện sắp tới hoặc lịch hàng tháng hoặc cả hai.

1
Chris_K