it-swarm-vi.com

Tạo tác vụ từ email trong Gmail

Có thể tạo một mục Google Nhiệm vụ mới từ một email trong Gmail không?

Ca sử dụng: tạo lời nhắc/tác vụ để trả lời email vào một ngày nhất định.

15
Adam Pope

Có một nút "Hành động khác" phía trên mỗi email với tùy chọn "Thêm vào nhiệm vụ". Điều này sau đó thêm email vào danh sách các nhiệm vụ xuất hiện ở phía dưới bên phải màn hình của bạn. Nhấp vào mũi tên nhỏ ở bên phải của tác vụ cho phép bạn chỉnh sửa các tùy chọn và thuộc tính được gán cho tác vụ, ví dụ để đặt lời nhắc hoặc ghi chú bổ sung về tác vụ.

13
nobody

Nếu bạn đã bật phím tắt, chỉ cần sử dụng Shift-T. (Sau đó, bạn có thể sử dụng Shift-Enter để đến các tùy chọn tác vụ.)

3
Herb Caudill