it-swarm-vi.com

Làm cách nào tôi có thể thấy những tài khoản gmail nào đang sử dụng email của mình làm email phụ / sao lưu?

Tôi có một tài khoản gmail cũ hơn mà tôi thiết lập mà tôi cần truy cập. Tôi biết rằng tôi đã sử dụng địa chỉ gmail chính của mình làm tài khoản dự phòng, nhưng tôi không thể nhớ tên người dùng mà tôi đã sử dụng.

Tôi thề rằng tôi đã tìm thấy ở đâu đó trong các thiết lập hoặc một nơi nào đó mà tôi đã thấy điều này trước đây; nhưng tôi nghĩ có một nơi cho phép bạn xem những tài khoản khác đang sử dụng tài khoản gmail của bạn làm tài khoản phụ.

Có ý kiến ​​gì không?

5
Joel Martinez

AccountA = Tài khoản cũ Tài khoảnB = Tài khoản chính

Vì vậy, những gì bạn đang nói là đối với AccountA, bạn đã liệt kê AccountB là email thay thế? Khi bạn đã làm điều đó, Google (ít nhất là bây giờ họ đã làm) đã gửi email đến email AccountB của bạn từ [email protected] và bạn đã xác minh liên kết. Nếu bạn có thể tìm thấy email và nhấp vào liên kết trong đó, nó sẽ yêu cầu bạn đăng nhập vào AccountA.

1
Rebecca Chernoff

Truy cập Gmail và chọn ‘thêm tài khoản mới, sau đó nhấn nút‘ Tôi quên nút Email của tôi.

Sau đó, bạn sẽ được nhắc nhở để điền vào email hoặc số điện thoại dự phòng của bạn. Sau đó, bạn sẽ nhận được một tin nhắn với một danh sách tất cả các tài khoản email của bạn được liên kết với thông tin sao lưu của bạn.

1
Liat R.

Nếu tài khoản A đang lấy email từ tài khoản B bằng POP3, bạn có thể kiểm tra https://mail.google.com/mail/#sinstall/accounts .

Nếu tài khoản B đang chuyển tiếp email đến tài khoản A thì bạn sẽ phải tìm một email đã được chuyển tiếp và kiểm tra địa chỉ. Có lẽ tìm kiếm một loại email sẽ được gửi đến tài khoản b.

Tài khoản A = tài khoản chính được sao lưu.

Tài khoản B = tài khoản thứ cấp bị mất được sao lưu từ.

1
abraham