it-swarm-vi.com

Làm cách nào tôi có thể sử dụng hình ảnh nội tuyến trong Gmail?

Tôi muốn chèn một hình ảnh trong nội dung của email tôi đang gửi. Làm thế nào tôi có thể làm điều đó với Gmail?

11
Robert Munteanu

Từ About.com :

alt text

Chèn một dòng hình ảnh trong Gmail

Để thêm hình ảnh nội tuyến vào email bạn đang soạn trong Gmail:

 • Đảm bảo chỉnh sửa văn bản phong phú được bật trong thư Gmail bạn đang soạn và Chèn hình ảnh được bật. [.__.]
  • Nếu bạn thấy liên kết Định dạng phong phú "phía trên trình soạn thảo văn bản thư của bạn, hãy nhấp vào liên kết đó.
  • Xem bên dưới để bật chèn hình ảnh.
  • Kéo và thả hình ảnh từ thư mục của nó đến vị trí mong muốn trong tin nhắn.

Để sử dụng hình ảnh bạn tìm thấy trên web hoặc để tải lên từ máy tính của mình nếu việc kéo và thả không hoạt động:

 • Định vị con trỏ văn bản nơi bạn muốn hình ảnh xuất hiện.
 • Nhấp vào nút Chèn hình ảnh trong thanh công cụ định dạng của tin nhắn.
 • Để tải lên một hình ảnh từ máy tính của bạn
 • Nhấp vào Chọn tệp và mở đồ họa mong muốn.
 • Bạn có thể nhấp vào Chọn tệp một lần nữa để thêm hình ảnh khác trong khi những người khác đang tải lên trong nền.
 • Hãy chắc chắn rằng hình ảnh mong muốn được tô sáng.

Để sử dụng một hình ảnh nằm trên web:

 • Đảm bảo địa chỉ Web (URL) được chọn.
 • Nhập URL của hình ảnh dưới URL hình ảnh.
 • Nhấp vào Thêm hình ảnh.

Hình ảnh bạn đã tải lên từ máy tính vẫn có sẵn trong hộp thoại Chèn hình ảnh trong khi bạn soạn tin nhắn (nhưng không phải cho các email khác).

Kích hoạt tính năng chèn hình ảnh trong Gmail

Để bật nút Chèn hình ảnh của Gmail:

 • Theo liên kết Cài đặt trong Gmail.
 • Chuyển đến tab Labs.
 • Đảm bảo Bật được chọn để Chèn hình ảnh.
 • Nhấp vào Lưu Thay đổi.
10
Ivo Flipse

Nếu bạn đang sử dụng Google Chrome, bạn chỉ cần kéo và thả hình ảnh vào phần thân email để chèn nó.

Điều này hoạt động trong phiên bản dev hiện tại (6.0.447.0) nhưng tôi không chắc chắn về các phiên bản trước.

2
Geoff Appleford