it-swarm-vi.com

Làm cách nào tôi có thể chuyển email từ Outlook sang Gmail?

Trường học của chồng sắp cưới của tôi đang chuyển từ Outlook sang Gmail được lưu trữ dưới dạng nhà cung cấp thư của họ. Chồng sắp cưới của tôi muốn lưu trữ tất cả thư của cô ấy và xuất nó sang Gmail để giữ lại.

Làm thế nào tôi có thể làm điều đó?

4
George Stocker

Gmail có tiện ích " Trình tải lên Google EMail " có thể làm điều đó cho bạn.

3
George Stocker