it-swarm-vi.com

Làm cách nào để xóa tài khoản Gmail của tôi?

Tôi đã có một tài khoản GMail cũ mà tôi hầu như không sử dụng và muốn xóa nó. Tôi cần phải làm gì?

9
ChrisF

Hãy xem trang này trên mail.google.com

  1. Nhấp vào Cài đặt ở đầu bất kỳ trang Gmail nào và mở tab Tài khoản và Nhập.
  2. Nhấp vào cài đặt Tài khoản Google.
  3. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh Sản phẩm của tôi ở bên phải.
  4. Nhấp vào Xóa Gmail vĩnh viễn.
9
ChrisF