it-swarm-vi.com

Làm cách nào để tắt bộ lọc thư rác trong Gmail?

Tôi muốn tắt bộ lọc thư rác trong Gmail, làm cách nào để làm điều này?

23
Senseful
  1. Tạo một bộ lọc mới trong Gmail.
  2. Nhập is:spam trong trường Có các từ : trường.
  3. Một cảnh báo sẽ xuất hiện cảnh báo bạn không sử dụng Word is: trong bộ lọc, bạn có thể bỏ qua nó một cách an toàn bằng cách nhấn OK.
  4. Chọn hộp kiểm Không bao giờ gửi nó đến Spam.
  5. Nhấp vào Tạo bộ lọc.
33
Senseful