it-swarm-vi.com

Hợp nhất hai tài khoản Gmail hoặc tạo một bí danh của tài khoản kia

Làm cách nào để hợp nhất hai tài khoản Gmail hoặc ít nhất có một tài khoản bí danh cho một tài khoản khác?

Tôi có hai tài khoản Gmail:

  • email1 @ gmail
  • email2 @ gmail

Tôi muốn một số cách để hợp nhất cả hai tài khoản này thành một và có cả hai email là bí danh cho một tài khoản đó.

Tài khoản email chính của tôi là [email protected] nhưng tôi sử dụng các dịch vụ khác với [email protected]. Tôi ổn khi có nội dung của một trong những tài khoản đó bị hủy.

Làm thế nào để tôi thực hiện việc hợp nhất này?

24
Brian R. Bondy

Tôi sử dụng các thiết lập sau:

Trong Cài đặt -> Chuyển tiếp và POP/IMAP, bạn có thể chuyển tiếp email từ tài khoản này sang tài khoản khác.

Trong Tài khoản và Nhập, bạn có thể thêm địa chỉ email bổ sung bằng cách sử dụng "gửi thư từ địa chỉ khác". Chọn "Trả lời từ cùng một địa chỉ mà tin nhắn đã được gửi đến" để Gmail tự động chọn địa chỉ chính xác khi bạn trả lời.

Với cấu hình này, bạn sẽ nhận được email được gửi đến cả hai tài khoản và có thể gửi từ cả hai tài khoản.

15
Emory Bell

Tôi áp dụng kỹ thuật sau:

  1. Chọn hồ sơ gmail chính và mở Gmail
  2. Chọn Setttings > Accounts và Nhập
  3. Thêm tài khoản email POP và chèn tất cả thông tin về địa chỉ phụ
  4. Trong tài khoản khác, hãy nhớ cho phép tải xuống POP (Settings -> Forwarding and POP/IMAP)

Tại thời điểm này, tất cả thư từ tài khoản phụ được tải trực tiếp vào tài khoản chính của bạn.

5
Drake

Không chắc chắn điều này có thể được thực hiện với Gmail.

Tuy nhiên, bạn có thể thiết lập một cái để truy cập cái khác thông qua POP.

1
Shevek

Bạn cũng có thể, Kích hoạt nhiều lần đăng nhập vào tài khoản Gmail.

Cài đặt tài khoản> Đăng nhập nhiều lần

Bạn có thể tìm thêm về chủ đề này Tại đây

1
bbatman