it-swarm-vi.com

Gmail - Google Apps - Thư mục hộp thư đến được cắt bởi Google Window

Tôi thường không bận tâm với nó, nhưng gần đây nó đã làm phiền tôi nhiều hơn. Có cách nào để làm cho nó thực sự có thể xem các thư mục bị che khuất trong hình dưới đây không? Hộp thư đến/Đồng nghiệp > Tôi hoàn toàn không thể đọc những ...

văn bản thay thế http://nicorellius.com/images/gmail_inbox_folder.jpg

1
nicorellius

Nếu bạn đã bật GMail Labs, bạn có thể sử dụng tính năng "Nhãn lồng nhau":

Nhãn lồng nhau bởi Manu C

Quản lý email của bạn bằng cách sắp xếp nó thành một hệ thống phân cấp nhãn. Thêm dấu gạch chéo (/) vào tên nhãn để thể hiện sự kế thừa. Ví dụ: nếu bạn muốn một nhãn Home có hai nhãn con tên là Kids và Shopping, hãy tạo ba nhãn sau: Home, Home/Kids và Home/Shopping.

6
drye

Giải pháp Firefox/Mozilla: Sành điệ Plugin - Cho phép bạn thay đổi CSS của bất kỳ trang web nào.

Kiến thức về CSS cần thiết.

1
drye