it-swarm-vi.com

Có thể sắp xếp email của bạn trong Gmail theo thứ gì đó ngoài ngày nhận được không?

Tôi muốn sắp xếp email của mình trong Gmail theo người gửi, thay vì ngày nhận, có cách nào để thực hiện việc này không?

15
LBushkin

Chưa. Tính năng này vẫn nằm trong danh sách đề xuất tính năng cho Gmail.

Đề xuất một tính năng cho Gmail

15
MicTech

Nếu bạn thực sự cần phải làm điều này, một cách là tải các tin nhắn của bạn vào Thunderbird, ví dụ, và sắp xếp chúng ở đó. Google có một sự phản đối triết học đối với việc sắp xếp (ngoại trừ thứ tự thời gian đảo ngược theo hoạt động cuối cùng, tất nhiên) và không có khả năng thực hiện điều này sớm.

5
moioci

Có một số hack để làm điều này ở đây ...

2
x3ja