it-swarm-vi.com

Có cách nào từ xa để đăng xuất khỏi Gmail không?

Tôi đã đăng nhập vào Gmail trên máy tính công cộng nhưng tôi không nhớ nếu tôi đăng xuất.

Có cách nào để buộc máy tính đó đăng xuất mà không cần quay lại không?

14
Josh Curren

Cuộn xuống cuối trang hộp thư đến của bạn và nhấp vào "Chi tiết" theo hoạt động tài khoản cuối cùng. văn bản thay thế http://i47.tinypic.com/rc61d3.png

Trên màn hình bật lên, nhấp vào "Đăng xuất tất cả các phiên khác." alt text

18
Emory Bell